Vận Chuyển Bàn Xoay – Nhận ngay chim quý

image001

Quý anh hùng bất bại thân mến,

Có người thì có ân oán, có ân oán thì sẽ có giang hồ.Con đường hiệp khách hành tẩu chốn giang hồ bắt đầu từ đây. Số phận của những vị hiệp khách bị cuốn vào vòng ân oán giang hồ sẽ đi tới đâu?Vòng quay số mệnh đưa các vị anh hùng tới với những chặng đường chinh phục đỉnh cao nơi thế giới võ hiệp của Bất Bại Online.Để hỗ trợ các vị anh hùng trên chặng đường chinh phục đỉnh cao đó, BQT Bất Bại gửi tới sự kiện: Vận Chuyển Bàn Xoay – Chim Quý Trong Tay với những phần thưởng vô cùng hấp dẫn.

Vận Chuyển Bàn Xoay – Chim Quý Trong Tay

Thời gian: 4:00 04/06/2014 đến 4:00 09/06/2014

Phạm vi áp dụng: Tất cả các server game bất bại

Vòng Quay May Mắn

Nội dung hoạt động:

Trong thời gian hoạt động, mỗi khi tiêu 500 Xu quý anh hùng sẽ nhận được 1 thẻ quay số hoặc trực tiếp mua 1 thẻ quay số(100 xu/ lần quay).(Phần thưởng có thể thay đổi vào phút chót)

Phần Thưởng:

Phượng đầu Ưng
Hỷ Nhạc Điểu
Hiệp khách kinh nghiệm đan (Đặc biệt) *10
Vé thuyền x5
Nữ nhi hồng x3
Xu *888
Lam huyền tinh( lượng lớn) x10
Nhị phẩm hiệp khách lệnh x50
Danh vọng x2000
Ngân lượng x2000000
Chìa khóa tàng kinh các x3
Nội công đan x20

Tích Điểm Vòng Quay

Nội dung hoạt động:mỗi lần quay số quý anh hùng sẽ nhận được 5 điểm, có thể dùng điểm tích lũy đó để đổi phần thưởng.

Phần thưởng

Điểm cần

Tử Kim Bằng

1500

Phượng đầu ưng

1500

Hỏa phụng

1500

Chìa khóa tàng kinh các x1

25

Kinh nghiệm đan (Đặc biệt)

20

Vang Danh Thiên Hạ

Nội dung hoạt động:trong thời gian hoạt động, hàng ngày nạp thẻ đến mốc nhất định lập tức nhận được phần thưởng tương ứng:

Mốc Xu

Phần Thưởng

500

Nữ nhi hồng*5,Vé thuyền*2,Nôi công đan *20

1000

Nữ nhi hồng*5,Vé thuyền*3,Thiên địa thạch*15, nội công đan x30

5000

Nữ nhi hồng*10,nhị phẩm hiệp khách lệnh*50,Lam huyền tinh lễ bao*10, nội công đan x40

10000

Thất công khiêu hóa kê*5,Tam phẩmhiệp khách lệnh*30,Búa*30 , nội công đan x50

50000

Thất công khiêu hóa kê*25,Tu vi đan*40,Sơn hà chí*50,Nội công đan x100

100000

Dê nướng*25,Chìa khóa tàng kinh các*100,Sơn hà chí*100, nội công đan x200

200000

Dê nướng*50,Chìa khóa tàng kinh các*200,Sơn hà chí*200, nội công đan x400

 Chăm Ol Nhận Quà Ngon

Nội Dung: Trong Thời gian diễn ra sự kiện, online càng nhiều sẽ càng nhiều phần thưởng cho các vị anh hùng

Thời gian

Phần Thưởng

Online 1 phút

Nữ nhi hồng*2,Thiên địa thạch*2

Online 10 phút

Nội công đan*30,Tu vi đan*2

Online 30 phút

Sơn hà chí*5,Nội công đan *30

Online 60 phút

Chìa khóa tàng kinh các*3,Vé thuyền*1

Online 480 phút

120 xu , Sơn hà chí x10, Chìa khóa tàng kinh các x5

Trân Trọng Thông Báo,

BQT Bất Bại Online!