Trò chơi domino tìm hiểu luật chơi

Hiện nay bạn không cần chơi domino trực tiếp mà có thể tham gia chơi online khi tải ongamex về mobile, domino là trò chơi vui vẻ chơi từ 2 đến 4 người chơi tham gia. Trong khi chơi người chơi có 28 quân, mỗi quân có 2 đầu, luật chơi đơn giản dễ chơi.

* Tính điểm trong game domino thế nào ?

Tính theo 1 đốm tròn = 1 điểm.

Quân Bò (0:0) = 13 điểm.

* Ván có 2 người chơi:
Người thắng 1 là người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi đó.
Người thua 1 đây là người không đánh hết quân cờ trong ván chơi đó.

* Ván 3 người chơi:
Người thắng nhất người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi.
Người thua nhất: người có số điểm cao nhất của các quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua nhì : người có số điểm cao thứ 2 của các quân cờ còn lại trong ván chơi..

* Ván 4 người chơi:
Người thắng nhất; người đầu tiên đánh hết quân cờ trong ván chơi
Người thua nhất: người có số điểm cao nhất của các quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua nhì: người có số điểm cao thứ 2 của các tranh dan tuong quân cờ còn lại trong ván chơi.
Người thua ba: ai có số điểm cao thứ 3 của các quân cờ còn lại.

Nguồn: Ongamex