Tổng Hợp Các Loại Quái Điểu trong Bất bại Online

Người chơi đạt đến cấp 31 thông qua nhiệm vụ tình tiết có thể mở Hệ thống Quái Điểu, sau khi mở hệ thống tặng 1 trứng vào túi đồ của người chơi, người chơi kích đúp vào trứng có thể nhận được quái điểu.

Sau đây là các Điểu dạng thêm thuộc tính. Thuộc tính Điểu dạng đã nhận toàn bộ thêm vào Quái điểu.

Các loại quái điểu nhận được qua nạp xu và thiên địa quyết

– Hoàng Anh: hệ thống có sẵn, kích hoạt bằng 1788 xu
– Kim Sí Bằng: hệ thống có sẵn, kích hoạt bằng 4188 xu
– Kim Ô Điểu: hệ thống tặng khi nạp đến mốc 1600 xu đầu tiên

x1_zps4746344a

– Hồng Nhạn: vượt qua Thiên địa quyết tầng 30
– Bạch Vĩ Cuồng: vượt qua Thiên địa quyết tầng 50
– Thanh Vũ Tước: vượt qua Thiên địa quyết tầng 70
– Tử Thanh Điêu: vượt qua Thiên địa quyết tầng 90

x2_zpsf5843211

Các giống chim nhận được thông qua các Sự kiện:

– Lộ Quá Đích Ô Nha, Chim Phẫn Nộ, Hỉ Nhạc Điểu

x3_zpsb33b3116

– Phượng Đầu Ưng, Băng Tinh Phụng, Hỏa Phụng

x4_zps47b59029

– Chu Diên, Thanh Thiên Điểu, Tử Kim Bằng

x5_zpsc711dbf3
Hệ thống Quái Điểu chủ yếu là thêm vào đơn vị chiến đấu thứ tứ trong chiến đấu từ hiệp khách ra. Đơn vị này và hiệp khách hơi khác nhau, chỉ cần trong khi chiến đấu hỗ trợ người chơi sẽ thêm thuộc tính và kích hoạt kĩ năng, và không bị biến thành mục tiêu.

Quái Điểu có 3 thuộc tính, lần lượt là: tốc độ, kĩ năng, tăng thuộc tính đội ngũ
+ Tốc độ: ảnh hưởng quan hệ đánh trước khi chiến đấu PVP. Trước mỗi lần chiến đấu, cần phán định giá trị tốc độ của pet của cả 2 bên cao hay thấp, bên cao hơn thì sẽ đánh trước. Nếu như tốc độ như nhau thì bên tấn công sẽ được đánh trước.
+ Kĩ năng: Tham gia chiến đấu, kích hoạt các loại kĩ năng mạnh có thể ảnh hưởng đến thế cục chiến đấu. Kĩ năng của Quái Điểu cần cho loại cá chỉ định đặc biệt ăn mới có thể tăng kinh nghiệm kĩ năng.
+ Tăng thuộc tính đồng đội: thuộc thuộc tính bị động, hiệp khách trong đội ngũ đều được hưởng phần trăm tăng thêm này.
Cấp và thuộc tính của Quái Điểu có thể tăng lên nhờ cho cá ăn.

Các hiệp khách đã nuôi quái điểu của mình đến cấp nào rồi nhỉ. Cùng chia sẻ với game bất bại online nhé!