Thông báo gôp server game bất bại

Xin chào game thủ ! Game bất bại sẽ tiến hành gộp các server game giúp người chơi tiện lợi trong việc chơi game, các server sẽ tiến hành gộp đó là  Giáng Long, Cửu Dương, Thần Điêu, Thái Cực.

Liên thông các server bất bại online

Gộp các máy chủ game bất bại

Vào ngày 25/05/2015 sẽ tiến hàng gộp server game và dự kiến thời gian sẽ kéo dài từ 9h00 – 12h00.

Để người chơi bất bại tiện lợi trong việc nạp thẻ, btc xin hướng dẫn việc nạp thẻ sau khi gộp server:

1. Chơi trên website

Khi chơi trên website người chơi sẽ click “NHÂN VẬT MẶC ĐỊNH” để nạp thẻ cho nhân vật mình.

2. Chơi trên mobile

Game thủ bất bại online được lựa chọn nhân vật tên nhân vật và nạp thẻ.

Sau khi gộp server việc nạp thẻ mới tiến hành, sau thời gian ngày 25/05 các game thủ mới nên tham gia nạp thẻ, tránh việc thất thoái về sau.