Quay số nhận thưởng cùng bất bại online

Xin chào các anh hùng, cuộc chinh phục game bất bại đối với một số game thủ còn dài và nhiều chông gai, đứng trước những khó khăn đó ban quản trị bất bại xin được giúp sức một phần với sự kiện quay số để nhận thưởng các phần quà từ ban tổ chức, mong rằng sẽ giúp ích cho các anh hùng.

Nhận thưởng may mắn từ game bất bại

game-bat-bai-quay-so

Nội dung các phần thưởng như sau:

1. Quay Số Nhận Thưởng.

Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi mỗi người chơi tiêu 500 Xu nhận được 1 thẻ quay số hoặc phải trực tiếp tiêu 100 xu mua 1 thẻ quay số

Hi Nhạc Điểu
Băng Điểu
Hiệp khách kinh nghiệm đan (Đặc biệt) *10
Vé thuyền x5
Nữ nhi hồng x3
Xu *888
Lam huyền tinh( lượng lớn) x10
Nhị phẩm hiệp khách lệnh x50
Danh vọng x 2.000
Ngân lượng x 2.000.000
Cam Võ Quán cấp 1 x 1
Nội công đan x 50

 

2. Tích điểm hoạt động nhận thưởng

Trong thời gian diễn ra hoạt động khi mỗi lần quay số, người chơi sẽ nhận được 5 điểm. Dùng số tiền này để đổi thưởng.

Phần thưởng

Điểm cần

Bích Ngọc Điểu

1800

Chu Diên

1800

Chìa khóa tàng kinh các x1

25

Hiệp khách kinh nghiệm đan (Đặc biệt)

20

Mồi câu cao cấp

30

 

3. Nạp thẻ hàng ngày nhận quà thưởng.

Trong thời gian diễn ra hoạt động game bất bại, hàng ngày các anh hùng nạp thẻ đến mốc nhất định lập tức nhận được phần thưởng tương ứng

Tích Lũy

Phần Thưởng

200 Nữ nhi hồng*2, thuyền phiếu*2, bạc*30 vạn
500 Nữ nhi hồng *5, tam phẩm lam sắc chú tạo thạch*1, bạc *30 vạn
1000 Tam phẩm lam sắc chú tạo thạch*2, Nữ nhi hồng *10, bạc *100 vạn
5000 Thất công*5, hiệp khách Exp(đặc)*30, nhị phẩm hiệp khách lệnh*50, bạc *200 vạn
10000 Thất công *10、túi lam huyền tinh*20、tam phẩm hiệp khách lệnh *30、bạc *350 vạn
20000 Thất công *25、tu vi đan*40、tam phẩm hiệp khách lệnh *50、bạc *500 vạn
50000 Dê nướng*20、sơn hà chí*50、tu vi đan *100、bạc *800 vạn
100000 Dê nướng *60、sơn hà chí *100、Chìa khóa TKC *100、bạc *5000 vạn
200000 Dê nướng *120、sơn hà chí *200、mồi quý hiếm*50、bạc *8000 vạn

 

4.  Chơi bất bại online nhận quà

Khi người chơi bất bại online lên mạng càng nhiều nhận thưởng càng lớn từ ban tổ chức.

Thời gian online

Quà

Online 1 phút

Nữ nhi hồng*2,Thiên địa thạch*5

Online 10 phút

Nội công đan*30,Tu vi đan*2

Online 30 phút

Sơn hà chí*5,Nội công đan *30

Online 60 phút

Chìa khóa tàng kinh các*3,Vé thuyền*1

Online 480 phút

120 xu , Sơn hà chí x10, Chìa khóa tang kinh các x5

 

5. Đăng nhập nhận quà

Trong thời gian diễn ra hoạt động trong game bất bại, các anh hùng ai có số lần đăng nhập nhiều sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Ngày Phần thưởng
1 Búa x5, Chìa khóa tàng kinh các x3
2 Nữ Nhi Hồng x3, Nội công đan x30
3 Vé thuyền x2, Sơn Hà Chí x5
4 Chìa khóa tàng kinh các x2, Nội công đan x30
5 Vé thuyền x5, Thất Công Khiếu Hóa Kê x3

Với sự kiện trên người chơi chăm chỉ online và đăng nhập sẽ nhận rất nhiều phần thưởng từ ban tổ chức, ưu tiên cho các bạn thưởng xuyên chơi game bất bại. Chúc mọi người có một ngày mới tốt lành và nhớ ủng hộ chúng tôi trong các sự kiện lần sau.

Ban quản trị bất bại online.