Hướng dẫn Tâm Pháp trong Game Bất Bại Online

Hôm nay, Bất Bại Online xin giới thiệu đến các anh hùng các loại tâm pháp, hy vọng sẽ giúp được các anh hùng chọn cho mình một bộ tâm pháp thích hợp, thuận lợi hơn trên con đường “bất bại“!

Hướng Dẫn Tâm pháp:

– Tâm pháp tại mỗi tầng kích lưu:

z1a_zps6209a59e

+ Hệ thống tặng: Đồng tử công
+ Khê lưu (lv 13 – 30): Ngọc nữ tâm kinh tàn hiệt.
+ Quyên lưu (lv 31 – 45): Hỗn nguyên công tàn hiệt, Thần chiếu công tàn hiệt (tên béo).
+ Hối lưu (lv 46 – 60): Tử hà thần công tàn hiệt, Tiểu vô tương công tàn hiệt (tên béo).
+ Cấp lưu (lv 61 – 80): Hàn băng chân khí tàn hiệt, La hán phục ma tàn hiệt (tên béo).
+ Kích lưu (lv 81 – 100): Tiên thiên công tàn hiệt, Thái huyền công tàn hiệt (tên béo).
+ Triều lưu (lv 91 – 100): Tiên thiên công tàn hiệt, Cáp mô công tàn hiệt (tên béo).
+ Dũng lưu (lv 91 – 100): Tiên thiên công tàn hiệt, Thái cực công tàn hiệt (tên béo).

– Tổng hợp tổng số tu vi cần có để đạt 100 trọng cho mỗi loại tâm pháp:

+ Đồng tử công: 60.145 tu vi

z1dongtu_zps5948cd37


+ Ngọc nữ tâm kinh: 168.080 tu vi

z2ngocnu_zps7cfd8dd1


+ Hỗn nguyên : 168.080 tu vi

z3honnguyen_zps9e4cf5e8


+ Thần chiếu công: 336.160 tu vi

z4thanchieu_zps277ebf65


+ Tử hà: 184.864 tu vi

z5tuha_zps58be3442


+ Tiểu vô tướng: 336.160 tu vi

z6tieuvo_zps786bdd83


+ Hàn băng: 336.160 tu vi

z7hanbang_zpsd0b491be


+ La hán: 336.160 tu vi

z8lahan_zps36022c5b


+ Tiên thiên công: 504.240 tu vi

z9tienthien_zps3ada8e23

Nếu ko muốn dùng tâm pháp nào nữa bạn có thể gỡ xuống và Phế trừ thì được trả lại 100% tu vi đã cộng vào tâm pháp đó. Nhưng tâm pháp ko bị mất đi, khi muốn dùng lại thì mặc lên và cộng tu vi lại thôi.

Ngoại trừ tâm pháp Đồng Tử Công do hệ thống tặng khi mới bắt đầu chơi, thì những tâm pháp còn lại phải đi Kích Lưu Chiến để thu thập mảnh tâm pháp tàn phiến, thu thập đủ số sẽ tự động ghép lại thành 1 cuốn tâm pháp hoàn chỉnh, nhấn Sử dụng để học. 1 số tâm pháp có được do gọi Tên Béo (dùng xu).

Mỗi loại tâm pháp chỉ học được 1 cuốn. Ví dụ bạn đã học tâm pháp Ngọc nữ tâm kinh, rồi tiếp tục đi kích lưu và ghép được thêm 1 quyển Ngọc nữ tâm kinh thứ 2 nữa, khi nhấn sử dụng bạn chỉ nhận được khoảng vài trăm tu vi chứ ko học thêm dc tiếp. Đối với những mảnh tâm pháp tàn phiến có được nhưng ko muốn sử dụng cũng có thể bán đi thu được tu vi và bạc.

Chúc các anh hùng có những phút giây vui vẻ cùng Bất bại Online

BQT Game Bất Bại!