Hướng dẫn nâng cấp nội công trong Bất Bại Online

Lần trước, Bất Bại đã hướng dẫn các bạn nâng tâm pháp bằng tu vi. Lần này Bất Bại xin giới thiệu thêm một cách để tăng chiến lực cho bản thân: nâng cấp nội công

Nâng cấp Nội công:

10 trọng = 1 phẩm
4 phẩm = 1 chuyển
Full 10 trọng sẽ đổi màu nick.

he thong chien luc5

– Acc mới tạo sẽ là nick trắng [0 chuyển 0 phẩm 0 trọng] -> 0 chuyển 1 phẩm 0 trọng lên nick xanh lam -> 2 phẩm 0 trọng lên nick xanh lục -> 3 phẩm 0 trọng lên nick tím -> 4 phẩm 0 trọng lên nick cam

– Đạt 0 chuyển 4 phẩm 2 trọng sẽ chuyển sinh lần 1, lên nick trắng I [1 chuyển 0 phẩm 2 trọng] -> 1 chuyển 1 phẩm 0 trọng lên nick lam I -> lục I -> tím I -> cam I

– Đạt 1 chuyển 4 phẩm 3 trọng sẽ chuyển sinh lần 2, lên nick trắng II [2 chuyển 0 phẩm 3 trọng] -> 2 chuyển 1 phẩm 0 trọng lên nick lam II -> lục II -> tím II -> cam II

Sau khi chuyển sinh thì cách lên màu nick cũng giống lúc đầu, nhưng số điểm nội công cần để up mỗi trọng sẽ nhiều hơn (khoảng x3) khi chưa chuyển sinh. Trong bất bại online, lần chuyển sinh 2 điểm nội công cũng sẽ nhiều hơn lần 1.

Cách up nội công rẻ là: mua thần bí thương nhân, mỗi ngày đi đủ hoạt động được tặng nội công đan, đập lu ra nội công đan, bỏ 200 xu mỗi ngày up 5 lần.

Chúc các bạn có những phút giây vui vẻ cùng game Bất Bại Online