Hướng dẫn Về Hiệp Khách trong Bất Bại Online

Giới Thiệu về Hiệp khách

Trên con đường bất bại của mình, các anh hùng cần phải có thêm những người bạn đồng hành. Mỗi hiệp khách đồng hành lại có những kỹ năng mạnh yếu khác nhau. Vậy các anh hùng đã có được hiệp khách ưng ý của mình chưa?

– Khi danh vọng tăng đến 1 mốc nhất định thì Tửu quán sẽ mở thêm các hiệp khách cấp cao hơn, và cần có đủ lệnh bài hiệp khách, danh vọng và bạc thì mới chiêu mộ Hiệp Khách đó được.

Hiệp khách có 5 loại, phẩm chất được phân từ thấp đến cao như sau: trắng, lam, lục, tím, cam
Cách thức nhận được:
+ Trắng: hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện
Lam: đạt được danh vọng nhất định, sau đó phải trả 1 lượng tiền và nhất phẩm anh hùng thiếp
Lục: đạt được danh vọng nhất định,bạc và nhị phẩm anh hùng thiếp
Tím: đạt được danh vọng nhất định, bạc và tam phẩm anh hùng thiếp
Cam: đạt được danh vọng nhất định, bạc và tứ phẩm anh hùng thiếp
+ Ngoài ra, khi vượt qua 1 tầng Thiên Địa Quyết nhất định cũng sẽ được tặng 1 Hiệp khách

– Hiệp khách có thể nâng bậc: trắng lên lam, lam lên lục, lục lên tím, nhưng HK tím nâng bậc vẫn là HK tím, HK cam nâng bậc vẫn là Hiệp Khách cam.

– Liên kích skill: chỉ HK tím và cam có liên kích. Tuy nhiên, Hiệp Khách lục nâng bậc lên thành tím sẽ ko có liên kích

Các HK tại Tửu Lầu: (lv 60 trở lên)

z1_zpseae8b631
z2_zps2407c245
z3_zpsde4d06bd

Các Hiệp Khách được tặng khi thông quan Thiên Địa Quyết:

z4_zps24bc20ef

– Có thể xem chỉ số Hiệp Khách bằng cách chỉ chuột vào ảnh đại diện của Hiệp Khách, và xem chỉ số ở bậc sau bằng cách chỉ vào dấu mũi tên nằm trên ảnh đại diện của Hiệp Khách tại tửu lầu (khi chưa chiêu mộ).

z6_zps5570728f

– Để nâng bậc cho Hiệp khách thì cần Thẻ nâng bậc và danh vọng đạt mốc cao hơn mốc yêu cầu lúc đầu khi chiêu mộ HK đó. Thẻ nâng bậc cho Hiệp khách có thể kiếm tại phụ bản tình tiết/ cốt truyện hoặc đánh ở Thiên Địa Quyết (đối với những Hiệp khách hệ thống tặng khi qua tầng)

z5_zps5cc7e02b

Chúc các anh hùng chọn lựa được hiệp khách ưng ý cho mình trên con đường “Cầu Bại“!

BQT Game Bất Bại Online!