Hướng Dẫn Hệ Thống Kinh Mạch

Khi các vị anh hùng đạt tới lever 42 và hoàn thành nhiệm vụ tình tiết, hệ thống Kinh Mạch sẽ mở.

Để vào được hệ thống kinh mạch các bạn có thể vào biểu tượng Nhân Vật như hình sau:

Bảng hệ thống kinh mạch

Như giới thiệu lúc đầu:

Trong hệ thống kinh mạch này cần 2 thứ vô cùng quan trọng đó là :

+ Điểm Lịch Duyệt: dung để tang cấp kinh mạch, đả thông kinh mạch

bat bai online kinh mach 3

+ Kinh Mạch Đồ Phổ: Dùng để kích hoạt hệ thông kinh mạch mới cho nhân vât ( Vừa vào, mỗi nhận vật chỉ có Nhâm mạch, cần kinh mạch đồ phổ để kịch hoạt nhưng kinh mạch còn lại)

bat bai online kinh mach 4

bat bai online kinh mach 2 bat bai online kinh mach 3

 

Lịch Duyệt và Kinh Mạch Đồ Phổ có thể thông qua Hệ Thống Ngao Du để nhận

Vậy Kinh Mạch tăng những chỉ số nào:

Kinh mạch tăng rât nhiều cho nhân vật, nó đóng góp rất lớn tạo nên chiến thắng của bạn:

bat bai online kinh mach 7

Những chỉ số được tăng sau khi nâng max trong “Nhâm Mạch”

Theo Bất Bại Online !