Game bất bại mở đăng ký liên minh đại chiến 4

Một sự kiện mới toanh là nơi đại chiến của người chơi game bất bại, liên minh đại chiến kỳ 4, mở đăng ký cho người chơi thời gian từ 8/5 đến 19/5.

Bất bại liên minh đại chiến 4

Liên minh đại chiến bất bại mở đăng ký 8/5 đến 19/5

Thời gian đăng ký event game bất bại và diễn ra sẽ gồm có 3 giai đoạn:
+ Đăng ký là 2 ngày: 8/5 – 9/5
+ Diễn ra event là 9 ngày: 10/5 – 18/5
+ Báo danh cuối event: 19/5

Các SERVER diễn ra là : S1+2, S3+4, S5+6.

– Bang đạt cấp >= 20 mới được tham gia.
– Bang chủ đăng ký yêu cầu viết đầy đủ tên thành viên,  thành viên offline > 3 ngày trở không được phép tham gia Event.

– Không được thoát bang hoặc rời bang trong khi diễn ra sự kiện

1. Các nội dung:

–  Liên Chiến diễn ra vào 20h30 hang ngày tại Giao Giới Địa giữa các liên minh, bang hội.

–  Giành được chức Minh Chủ Võ Lâm cùng bất bại game sẽ nhận được 1 điểm tích lũy cho bang hội hoặc Liên minh.

– Giành được chức Minh Chủ Võ Lâm sẽ nhận được 1 điểm tích lũy thì các bang liên minh hoặc cùng server cũng được 1 điểm tích lũy.

– Các bang hội giàng 3 điểm sẽ được x5 lần giải thưởng.

–  Bang hội nào giành Minh Chủ Võ Lâm ( diễn ra hàng ngày) sẽ chụp ảnh tượng vàng ở Giao Giới Địa và báo danh tại forum từ 21h ngày hôm đó đến 18h ngày hôm sau.

– Ngày 19/5,  chụp lại danh sách thành viên và báo danh kết thúc.

2.Form để đăng ký

Tên bang

Tên bang chủ

Server

Liên Minh

Ảnh thông tin bang:

Liệt kê tên các thành viên tham gia event bất bại online

Ảnh danh sách tên các thành viên:

3. Phần thưởng như sau

– Tích lũy được 1 điểm:
+ 2.000.000 bạc
+ 2000 tu vi
+ 4000 danh vọng
+ 50 nội công đan
+ 2200 lam huyền tinh
+ 10 tiên hà chí

Đối với các liên minh tích lũy 2 điểm, x2 phần thưởng.
Tích lũy 3 điểm , x5 phần thưởng.

+ 10.000.000 bạc
+ 10.000 tu vi
+ 20.000 danh vọng
+ 250 nội công đan
+ 11.000 lam huyền tinh
+ 50 tiên hà chí
+ Chim Phượng Đầu Ưng

Thật quá hấp dẫn đúng không nào, đại chiến bang và nhận quà hấp dẫn, cơ hội giao lưu tranh đấu mới và sân chơi mới cho người chơi bất bại.