Danh Sách Tham Gia Sự Kiện Liên Minh Tranh Đoạt 2

Liên Minh Tranh Đoạt (kỳ 2) 

Giai Đoạn 2 từ 28/04 – 7/05


Xem nội dung chi tiết event tại: http://batbaionline.net/su-kien-lien-minh-tranh-doat-ky-2/

Sau đây là danh sách các bang hội tại 6 server đã đăng ký thành công:

x1_zps13945692x2_zps47a41571
x3_zpscff627a7 x4_zps0197d66f

Event Thăng cấp bang hội

sẽ được tính từ 0h ngày 28/4 đến 24h ngày 7/05.
Sau khi kết thúc Event cũng sẽ chụp lại ảnh thông tin bang, ảnh danh sách thành viên.

Những thành viên có tên trùng ở cả 2 ảnh đăng ký và ảnh kết thúc mới nhận được phần thưởng.
Phần thưởng sẽ được trao cho toàn bộ thành viên trong bang.

– Event Xưng Bá Thiên Hạ:

các bang công thành bắt đầu từ ngày 28/4 đến 7/05. Mỗi trận công thành dù thắng hay thua đều được tính và lãnh thưởng từng trận.
Trận đấu hợp lệ là trận đấu giữa 2 bang khác liên minh.
Phần thưởng chỉ trao cho những thành viên có mặt trong trận đấu công thành hôm đó
Bang công thành thất bại phải có ít nhất 10 người trở lên mới nhận được phần thưởng
Toàn bộ thành viên có mặt phải được chụp ảnh lại và post lên diễn dàn (bao gồm ảnh thành viên tham gia và danh sách tên thành viên tham gia) và ảnh có thông báo kết quả trận công thành kèm theo ngày giờ cụ thể. – Chỉ bang chủ post
Link tham gia báo kết quả:  http://fbatbai.mobay.vn/threads/2005-Bao-Danh-Cong-Thanh-Xung-Ba-Thien-Ha.html

Event Trấn Giữ Giang Sơn

dành cho bang hội đã chiếm giữ thành trước 0h ngày 28/04 và thủ thành ko bại 1 trận nào, chiếm giữ thành đó trong suốt thời gian diễn ra event.
Phần thưởng sẽ được trao cho toàn bộ thành viên trong bang.
Nếu thất thủ rồi sau đó công lại thành đó thành công cũng ko được tính.

Lưu ý:
+ Những thành viên có trong danh sách đăng ký không được phép out bang hoặc vào bang khác trong thời gian diễn ra Event
+ Danh sách đã chốt sẽ ko được thay thế, sửa đổi hoặc bổ sung