Các sự kiện chào mừng server mới Lục Mạch

Sau khi ra mắt server mới Lục Mạch vào 10h10 ngày 17/6/2014, Bất Bại sẽ gởi đến các anh hùng võ lâm một loạt sự kiện chào đón

Hậu Đãi Tân Khách

【Thời gian hoạt động】:Luôn có hiệu lực

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ bất kỳ liền nhận được lễ bao trị giá cực lớn.
【Lễ bao nạp thẻ】:Vương Ngữ YênTrang sức cam*1Túi tiền*1Nữ nhi hồng*20

Phát Tài Như Ý

Trong thời gian hoạt động, bạn có cơ hội nhận lại được 180% số xu đã bỏ ra

Vang Danh Thiên Hạ

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt động, nạp thẻ đạt mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn 
【Phần thưởng】:

Xu nạp

Phần thưởng

200

Xu x20, Nữ nhi hồng x2, Nội công đan x50, Nhất phẩm tử sắc chú tạo thạch x3

500

Xu x 50, Nữ nhi hồng x3, Bảo tương trang bị cam cấp 20, Bạc x2000000

1.000

Xu x 100, Thất Công Khiếu Hóa Kê x 1, Lam Huyền Tinh x 4, Bảo tương trang bị cam cấp 35

2.000

Xu x 200, Thất Công Khiếu Hóa Kê x 2, Mồi câu cao cấp x 20, Bảo tương trang bị cam cấp 50

5.000

Xu x 500, Thất Công Khiếu Hóa Kê x 3, Bạch Sắc Chú Tạo Thạch 3 x 10, Tu Vi Đan x 20

10.000

Xu x 1.000, Kinh Nghiệm Đan(Cao) x 100, Khảo Toàn Dương x 3, Chim Phẫn Nộ x 1

50.000

Xu x 5.000, Nội Công Đan x 1000, Khảo Toàn Dương x 6, Lộ Quá Đích Ô Nha x 1

100.000

Xu x 10.000, Khảo Toàn Dương x 10, Tu Vi Đan x 100, Tử Kim Bằng x 1

200.000

Xu x 20.000, Danh Vọng x 100.000, Khảo Toàn Dương x 20, Tiên Hà Chí x 300

500.000

Xu x 50.000, Khảo Toàn Dương x 100, Lam Huyền Tinh (Cao) x 100, Độ Giang Ngư x 100

 Mật Lệnh 7 Ngày

【Thời gian hoạt động】:7 ngày đầu tiên liên tiếp từ khi đăng nhập trong khoảngThời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Khi tạo nhân vật, đăng nhập 7 ngày sẽ nhận được nhiều phần thưởng phong phú
【Phần thưởng】:

Thời gian

Phần thưởng

Ngày 1

Nữ nhi hồng x3, Lộ quan đồ x5, Lục sắc chú tạo thạch x2

Ngày 2

Nội công đan x50, Nhất phẩm cam sắc chú tạo thạch x3, Thuyền phiếu x2

Ngày 3

Búa x10, Đá đúc trắng nhị phẩm x3, Đại tung dương thần chưởng bí tịch

Ngày 4

Chìa khóa Tàng kinh các x3, Nhị phẩm lam sắc chú tạo thạch x2

Ngày 5

Mồi câu cao cấp x5, Nhị phẩm lam sắc chú tạo thạch x2, Lam Phượng Hoàng

Ngày 6

Chìa khóa Tàng kinh các x3, Nhị phẩm lục sắc chú tạo thạch x2

Ngày 7

Thuyền phiếu x3, Nhị phẩm tử sắc chú tạo thạch x2, Tử võ quán cấp 1 x10

Đại Náo Giang Hồ

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt độngđạt đến cấp độ nhất định nhận được nhiều phần thưởng phong phú! 
【Phần thưởng】:

Cấp độ

Phần thưởng

Cấp 10

Bạc x10000, Nữ nhi hồng

Cấp 20

Bạc x15000, Túi nguyên liệu trang bị cấp 20 , Nữ nhi hồng x2

Cấp 30

Bạc x30000, Lộ quan đồ x3, Nữ nhi hồng x3

Cấp 40

Bạc x50000, Nội công đan x20, Nữ nhi hồng x4

Cấp 50

Bạc x100000, Nội công đan x40, Thất công khiếu hóa kê x2

Cấp 60

Bạc x150000, Nội công đan x80, Khảo toàn dương x2

Cấp 70

Bạc x1000000, Nội công đan x200, Khảo toàn dương x10

Truy Tìm Cao Thủ

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt độngmỗi ngày 19 giờ top 100 Luận Kiếm nhận được phần thưởng phong phú!
【Phần thưởng】:

Xếp Hạng

Phần Thưởng

1

Nội Công Đan x150, Cam Sắc Chú Tạo Thạch 2 x4, Chánh Vũ Kim x1, Phá Quân Chân Long Kiếm x1

2

Nội Công Đan x 100, Cam Sắc Chú Tạo Thạch 2 x3, Tử Vũ Ngân x1, Phá Quân Bạch Hổ Kiếm x1

3

Nội Công Đan x 80, Tử Sắc Chú Tạo Thạch 2 x4, Lục Võ Đồng x1 , Phá Quân Bạch Hổ Kiếm x1

4-6

Nội Công Đan x50, Tử Sắc Chú Tạo Thạch 2 x3, Phá Quân Thiên Lang Kiếm x1

7-10

Nội Công Đan x15, Đá Đúc Lục Nhị Phẩm x3

11-20

Nội Công Đan x5, Đá Đúc Lục Nhị Phẩm x2

21- 50

Đá Đúc Lam Nhị Phẩm x3

51- 100

Đá Đúc Lam Nhị Phẩm x2

Võ Lâm Quần Hiệp

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt độngdanh vọng đạt đến mức nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng.
【Phần thưởng】:

Danh vọng

Phần thưởng

50000

Kinh nghiệm đan(Trung) x10, Hiệp khách lệnh nhất phẩm x50

100000

Kinh nghiệm đan(Trung) x20, Hiệp khách lệnh nhị phẩm x30

150000

Kinh nghiệm đan(Cao) x10, Hiệp khách lệnh tam phẩm x10

200000

Kinh nghiệm đan(Cao) x20, Hiệp khách lệnh tam phẩm x25

300000

Kinh nghiệm đan(ĐB) x20, Hiệp khách lệnh tam phẩm x50

 Nội Công Tu Luyện

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ  4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt độngnội công tu luyện đến tầng nhất định sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
【Phần thưởng】:

Cấp nội công

Phần thưởng

1 phẩm 1 trọng

Nội công đan x10, Búa x5

2 phẩm 1 trọng

Nội công đan x30, Búa x15

3 phẩm 1 trọng

Nội công đan x80, Búa x30

4 phẩm 1 trọng

Nội công đan x300, Búa x80

Tâm Pháp Tu Luyện

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt động, tu luyện tâm pháp bất kỳ đến cấp nhất định liền nhận được phần thưởng lớn.
【Phần thưởng】:

Cấp tâm pháp

Phần thưởng

20 trọng

Tu vi x300, Vé thuyền x3

30 trọng

Tu vi x800, Vé thuyền x5

40 trọng

Tu vi x2000, Vé thuyền x10

50 trọng

Tu vi x6000, Vé thuyền x25

 Nhất Nhật Thành Danh

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】:Trong thời gian hoạt động, hàng ngày nạp thẻ đạt mốc nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn 
【Phần thưởng】:

Xu nạp

Phần thưởng

500

Nữ nhi hồng x5, Nội công đan x20, Thuyền Phiếu x2

1000

Nữ nhi hồng x5, Nội công đan x30, Thuyền Phiếu x3,Thiên Địa Thạch x15

5000

Nữ nhi hồng x10, Nội công đan x40,Hiệp Khách Lệnh Nhị Phẩm x50, Lam Huyền Tinh x 650

10000

Nội công đan x50,Búa x30, Hiệp Khách Lệnh Tam Phẩm x30, Hỏa Kê x5

50000

Nội công đan x100, Hỏa Kê x25, Tu Vi Đan x40, Tiên Hà Chí x50

100000

Nội công đan x200, Khảo Toàn Dương x25, Chìa Khóa x100, Tiên Hà Chí x100

200000

Nội công đan x400, Khảo Toàn Dương x50, Chìa Khóa x200, Tiên Hà Chí x200

Vận Chuyển Bàn Xoay – Nhận Quà Liền Tay

【Thời gian hoạt động】:Thời gian từ 4h ngày 17/06/2014 đến 4h ngày 23/06/2014

【Nội dung hoạt động】: Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện, người chơi sẽ tham gia quay số để nhận những phần thưởng vô cùng hấp dẫn

Chỉ với 200xu/ lần quay, quý vị anh hùng có cơ hội nhận được những phần quà giá trị hơn thế rất nhiều:

Thanh tâm vân kiếm
Thanh tâm vân sam
Thanh tâm vân khố
Thanh tâm vân quán
Thanh tâm vân uyển
Thanh tâm vân hài
Nữ nhi hồng x20
Lam huyền tinh lễ bao x5
Nội công đan x198
Chìa khóa x10
Võ thạch lễ bao
Hiệp khách lệnh nhất phẩm x150
Danh vọng x12000
Cam sắc chú tạo thạch 2 x10
Búa x25
Tu vi đan x6

 

Đặc biệt: các vị anh hùng có cơ hội nhận được:

 

Băng Tinh Phụng

Thanh Tâm Vân Giới X2

Túi tiền siêu cấp

Mặc Ly Kiếm

 

Lưu ý: Mỗi phần thưởng chỉ nhận được 1 lần duy nhất.

Lần quay số tiếp sau sẽ không tính phần thưởng đã nhận trước đó.

Khi quý anh hùng nhận được toàn bộ phần thưởng, thì biểu tượng sự kiện cũng sẽ biến mất.


Trân Trọng Thông Báo,

BQT Bất Bại Online !