Bất bại khai mở bậc thầy chế tác 2

Thông báo đến các anh hùng gần xa, sự thành công của bậc thầy chế tác 1 đã tạo nên tiếng vang lớn, để nâng cao khả năng chiến đấu và sức mạnh của các chiến binh, ban tổ chức bất bại mở lại sự kiện bậc thầy chế tác, mong nhận được sự ủng hộ từ bằng hữu gần xa.

Sự kiện bất bại chế tác vũ khí 2

game-bat-bai-vu-khi

Nội dung sự kiện game bất bại như sau:

Với nội dung ngày 12/11

1. Chế tạo thành công vũ khí cam không phân biệt cấp:

–  Cấp phản từ 100 điểm trở xuống
–  Công từ 7% trở xuống
–  Hồi máu từ 170 điểm trở xuống

2. Chế tạo trang sức cam đủ các yêu cầu sau:

– Cấp né từ 60 điểm trở lên
–  Cấp phản từ 80 điểm trở xuống
–  Hồi máu từ 100 đến 150 điểm

3. Bất bại online yêu cầu chế tạo thành công giày tím:

–  Máu tăng từ 40 điểm trở lên
–  Nộ khí từ 190 điểm trở lên
–  Máu từ 300 điểm trở xuống

Nếu các game thủ bất bại nào có đủ các yêu cầu trên xin gửi thông tin như sau:

Tên bang phái
Server:
Tên nhân vật:
Ảnh trang bị đề mục 1: (ghi chỉ số yêu cầu)
Ảnh trang bị đề mục 1: (ghi chỉ số yêu cầu)

Ảnh trang bị đề mục 1: (ghi chỉ số yêu cầu)

Xin lưu ý trang bị hợp lệ là trang bị mới, vừa mới đúc, không hợp thành và không tẩy luyện.

Các bằng hữu hãy lưu ý những thông tin quan trọng mà ban tổ chức bất bại đã thông báo, tránh gặp những khó khăn khi gửi thông tin sai về ban tổ chức. Một lần nữa xin chúc cho các bằng hữu bất bại online chế tạo các vũ khí thành công và đạt nhiều giải thưởng.