Bất bại dậy sóng với sự kiện truy tìm thần ngọc

Thần Ngọc cùng sự kiện Ngọc Lộ Điêu Thương Phong Thụ Lâm đã trở lại và nhiều quà tặng đang chờ đợi các anh hùng bất bại.

 

Truy tìm thần ngọc bất bại

Event bất bại từ 26/03- 31/03

Sự kiện Ngọc Lộ Điêu Thương Phong Thụ Lâm sẽ diễn ra từ 4h 26/3 – 4h 31/3.

1. Truy Tìm Thần Ngọc


 

 

2. Nạp Thẻ Hàng Ngày

Hàng ngày nạp thẻ bất bại đến các mốc sau nhận quà tương ứng:

 

Số xu

Phần Thưởng

200 Nữ nhi hồng*2, thuyền phiếu*2, bạc*30 vạn
500 Nữ nhi hồng *5, tam phẩm lam sắc chú tạo thạch*1, bạc *30 vạn
1000 tam phẩm lam sắc chú tạo thạch*2, Nữ nhi hồng *20,Tu vi đan *10 bạc *100 vạn
5000 Thất công*5, hiệp khách kinh nghiệm đan (đặc)*30, Mặc đĩnh 1*100, bạc *200 vạn
10000 Thất công *10、túi lam huyền tinh*20、Sơn Hà Chí *30、bạc *350 vạn
20000 Thất công *25、tu vi đan*40、Sơn Hà Chí *50、bạc *500 vạn
50000 Dê nướng*20、sơn hà chí*100、tu vi đan *150、bạc *800 vạn
100000 Dê nướng *60、sơn hà chí *150、Mặc đĩnh 1 *800、bạc *5000 vạn
200000 Dê nướng *120、sơn hà chí *200、mồi quý hiếm*100、bạc *8000 vạn

 

 

3. Event Online
Thời gian online bất bại online càng nhiều nhận được càng nhiều vật phẩm

Thời gian online

Quà

Online 1 phút

Nữ nhi hồng*2,Thiên địa thạch*5

Online 10 phút

Nội công đan*30,Tu vi đan*2

Online 30 phút

Sơn hà chí*5,Nội công đan *30

Online 60 phút

Chìa khóa tàng kinh các*3,Mặc đĩnh 1 * 5

Online 300 phút

120 xu ,Vé thuyền *2 , Tam phẩm hiệp khách lệnh *5

4. Event đăng nhập

Trong thời gian hoạt động, đăng nhập hàng ngày nhận quà game bất bại:

 

Ngày

Phần thưởng

1

Búa x5, Nội công đan x30

2

Nữ Nhi Hồng x3, Chìa khóa tàng kinh các x3

2

Vé thuyền x2, Sơn Hà Chí x5

4

Tu vi đan *5, Lam huyền tinh lễ bao *5

5

 Nội công đan x30, Long Vĩ Nghiến *2