Báo danh game bất bại liên minh đại chiến

Xin chào game thủ ! Người chơi hãy báo danh đầy đủ để nhận được quà từ BTC game bất bại, thời gian báo danh từ 4/4 đến 15/4 dành cho kỳ liên minh đại chiến 3.

Game bất bại và báo danh liên minh đại chiến

Truy tìm thần ngọc bất bại

Người chơi game hãy báo danh đầy đủ và thời gian kết thúc báo danh là vào 23h59 ngày 16/4.

Người chơi game bất bại báo danh theo các thông tin sau:

Tên bang:
Server:
Liên Minh
Tên bang chủ:
Ảnh thông tin bang:
Liệt kê tên các thành viên tham gia event:
Ảnh danh sách tên các thành viên:

Game thủ lưu ý rằng hãy khai báo thông tin một cách chính xác nhất để thuận lợi trong trao giải, tránh thất lạc và khiếu nại về sau.

Sau cùng BTC bất bại xin chúc người chơi game vui vẻ và đừng quên ủng hộ các sự kiện game vào những lần sau.